Feng Shui är en kinesisk lära som handlar om hur man kan skapa balans och harmoni mellan människan och den omgivande miljön. Ordet “Feng Shui” betyder “vind och vatten” på kinesiska, vilket syftar på de naturliga krafter som enligt läran påverkar energiflödet i vår omgivning.

Feng Shui har blivit allt mer populärt i västvärlden, och många använder läran för att skapa en harmonisk och balanserad miljö i hemmet eller på arbetsplatsen. 

Här är 10 intressanta fakta om Feng Shui:

  1. Feng Shui har sina rötter i kinesisk filosofi och har använts i över 3000 år för att skapa balans och harmoni i olika miljöer.
  2. Feng Shui bygger på principen att allting i universum är kopplat till energi, och att det handlar om att balansera och förbättra energiflödet för att främja hälsa och välbefinnande.
  3. Det finns olika skolor inom Feng Shui, men de flesta fokuserar på att skapa en balans mellan de olika elementen (vatten, trä, eld, jord och metall) och att undvika blockeringar i energiflödet.
  4. Enligt Feng Shui kan en persons hem och arbetsplats ha en stor inverkan på deras liv och välbefinnande.
  5. Feng Shui kan användas för att skapa harmoniska och balanserade rum genom att titta på faktorer som placering av möbler, färger på väggarna, belysning, materialval och dekorationer.
  6. Feng Shui kan också användas för att välja bästa tiden att starta nya projekt eller affärer, att gifta sig eller att flytta till ett nytt hem.
  7. Feng Shui tror att naturen har en kraftfull påverkan på vårt liv, och därför rekommenderar det att vi inkluderar levande växter, stenar och andra naturliga element i vår inomhusmiljö.
  8. Enligt Feng Shui är det viktigt att ta hänsyn till de olika riktningarna och kompassriktningarna när man designar en miljö. Till exempel anses söder vara associerat med passion och framgång, medan norr anses vara kopplat till karriär och möjligheter.
  9. Feng Shui-traditionen inkluderar också användning av symboler och föremål som anses ha positiva energier, till exempel kristaller, fiskar och trädgårdstomtar.
  10. I dag används Feng Shui i många delar av världen för att skapa harmoniska och balanserade rum, och det finns också professionella Feng Shui-konsulter som kan hjälpa till att skapa en balanserad miljö.

Skapa en sund inomhusmiljö:
Gör en radonmätning
EcoQube Radonmätare för villaägare
Radonbesiktning
OVK-besiktning