Intern länkning

Intern länkning är ett enkelt sätt för Google att förstå strukturen, sidorna och hierarkin på din webbplats , men det måste göras på rätt sätt för att optimalt innehåll på din webbplats fullt ut. Interna länkar förbinder en sida med en annan sida på samma webbplats. Så länge sidorna delar samma domän är de interna länkarna. Interna länkar skiljer sig från externa länkar som går till sidor på externa domäner. Varför interna länkar är bra för SEO Interna länkar är bra för SEO eftersom de hjälper Googlebot att förstå sidstrukturen och webbplatsens hierarki. Det är ett sätt att distribuera och betona olika sidors auktoritet. Ju tidigare en sida är placerad på webbplatsens struktur, desto viktiga är den.

Internt länkande

Genom att intern länka till en sida kan du förstärka sidans auktoritet och ha en positiv inverkan på dess ranking. Interna länkar är också ett sätt att sprida länkarnas styrka över hela webbplatsen. De bästa sidorna är ofta de sidor på webbplatsen som får flest länkar, så de kan sprida mest länkstyrka. Med interna länkar från huvudmenyn eller den översta sidan kan länkstyrkan fördelas på många prioriterade sidor på webbplatsen. Den interna länkstrukturen gör det också lättare att navigera på webbplatsen. Detta gäller både för användare och Googlebot.

Köpa länkar SEO

Är det okej att ha för många interna länkar? Enligt Googles John Mueller i Search Engine Journal är det alltid viktigt att vara medveten om webbplatsens struktur när du länkar internt. Om du till exempel länkar från din startsida till alla sidor på din webbplats kan värdet och styrkan hos dina länkar minska eftersom det blir svårt för Google att prioritera vilka sidor som är viktiga. Om du däremot länkar internt till de viktigaste sidorna på din webbplats och därifrån till sidor i samma kategori kan Google förstå sidornas struktur och relevans.

Hitta länkar på din egna wepplats

Hur du hittar interna länkar på din webbplats. Du kan enkelt se vilka sidor som har interna länkar i avsnittet “Länkar” i Google Search Console. Här kan du snabbt och enkelt se vilka sidor som har de flesta länkar som pekar till dem och vilka som verkligen får interna länkar. Med verktyg som Screaming Frog kan du analysera mer detaljerat vilka sidor som inte har några interna länkar. Om den sida du vill ranka inte har några interna länkar måste du hitta ett sätt att länka internt till sidan och öka sidans auktoritet.

Behöver du hjälp med hemsideseo? Kontakta oss.