Vad är Chakra?

Chakra är energicentra i kroppen som är ansvariga för att reglera flödet av livsenergi, även känd som prana. Det finns sju huvudsakliga chakran som ligger längs med ryggraden, från basen av ryggen till toppen av huvudet. Varje chakra är ansvarig för att reglera olika aspekter av livet, inklusive känslor, relationer, kommunikation och andlighet.

Chakrasystemets ursprung

Chakrasystemet har sitt ursprung i indisk och tibetansk filosofi och har funnits i över 2000 år. Chakra betyder “hjul” på sanskrit, vilket syftar på de roterande energicentra som finns i kroppen. Enligt den hinduistiska traditionen är chakran kopplade till olika gudar och gudinnor som symboliserar olika aspekter av livet. 

De sju Chakrana

Varje chakra är ansvarig för att reglera olika aspekter av livet. Här är en översikt över de sju huvudsakliga chakran och deras funktioner:

  1. Rotchakrat (Muladhara): Reglerar grundläggande överlevnad och säkerhet, inklusive mat, tak över huvudet och ekonomisk stabilitet.

  2. Sakralchakrat (Svadhisthana): Reglerar kreativitet, sexualitet och passion.

  3. Solar Plexus-chakrat (Manipura): Reglerar personlig makt, självkänsla och självförtroende.

  4. Hjärtchakrat (Anahata): Reglerar kärlek, medkänsla och relationer.

  5. Halschakrat (Vishuddha): Reglerar kommunikation, sanning och självuttryck.

  6. Tredje Ögat-chakrat (Ajna): Reglerar intuition, visdom och andlig insikt.

  7. Kronchakrat (Sahasrara): Reglerar andlighet, enhet och medvetande.

Yogapraktik för Chakrabalansering

För att balansera dina chakran genom yoga, är det viktigt att fokusera på de sju huvudsakliga energicentrarna i kroppen. Genom att praktisera yogaövningar som riktar sig till varje chakra, kan du hjälpa till att öppna upp blockeringar och främja en balanserad energiflöde i hela kroppen. Söker du en instruktör kan du läsa mer på https://fridawirsen.se/, Frida är en välutbildad och ofta anlitad yoga-instruktör med lång erfarenhet.

Rotchakrat (Muladhara)

Rotchakrat är det första chakrat och ligger vid basen av ryggraden. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att stärka dina ben och förbättra din grundning. Exempel på sådana övningar är Tadasana (Bergsposition), Vrksasana (Trädposition) och Malasana (Garlandposition).

Sacralchakrat (Svadhisthana)

Sacralchakrat ligger i nedre delen av buken och är kopplat till vår kreativitet och sexualitet. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att öppna upp höfterna och stärka din kärna. Exempel på sådana övningar är Baddha Konasana (Bound Angle Position), Upavistha Konasana (Wide-Angle Seated Forward Bend) och Navasana (Boat Position).

Solarplexuschakrat (Manipura)

Solarplexuschakrat ligger vid magen och är kopplat till vår självbild och självkänsla. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att stärka din mage och öppna upp bröstet. Exempel på sådana övningar är Navasana (Boat Position), Ardha Matsyendrasana (Halv Lord of the Fishes Position) och Bhujangasana (Cobra Position).

Hjärtchakrat (Anahata)

Hjärtchakrat ligger vid bröstet och är kopplat till vår kärlek och medkänsla. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att öppna upp bröstet och stärka din rygg. Exempel på sådana övningar är Ustrasana (Camel Position), Setu Bandha Sarvangasana (Bridge Position) och Matsyasana (Fish Position).

Halschakrat (Vishuddha)

Halschakrat ligger vid halsen och är kopplat till vår kommunikation och sanning. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att öppna upp halsen och stärka din nacke. Exempel på sådana övningar är Ustrasana (Camel Position), Matsyasana (Fish Position) och Halasana (Plough Position).

Tredje ögats chakra (Ajna)

Tredje ögats chakra ligger mellan ögonbrynen och är kopplat till vår intuition och visdom. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att öppna upp ditt tredje öga och främja en avslappnad sinnesstämning. Exempel på sådana övningar är Balasana (Child’s Position), Shavasana (Corpse Position) och Bhramari Pranayama (Humming Bee Breath).

Kronchakrat (Sahasrara)

Kronchakrat ligger vid toppen av huvudet och är kopplat till vår andliga upplysning och enhet. För att balansera detta chakra, kan du praktisera yogaövningar som fokuserar på att öppna upp din krona och främja en djup avslappning. Exempel på sådana övningar är Shavasana (Corpse Position), Viparita Karani (Legs-Up-the-Wall Position) och Sahaja Samadhi (Natural State Meditation).