Radon är en osynlig gas som kan finnas i våra hem och påverka vår hälsa. Här är 10 viktiga fakta om radon och varför det är så viktigt att genomföra radonmätningar.

 • Vad är radon?
  • Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas naturligt när uran bryts ner i marken.
 • Varför är det farligt?
  • Förhöjda radonhalter kan öka risken för lungcancer vid långvarig exponering.
 • Vanligaste orsaken: Markradon
  • Markradon är den vanligaste källan till radon i våra hem. Markradon kan tränga in genom otätheter.
 • Byggmaterial och radon: Blåbetong
  • Blåbetong, använd mellan 1929 och 1975, kan avge radon och finns i omkring 400 000 svenska bostäder.
 • Radon i vatten: Egenborrade brunnar
  • Radon i hushållsvattnet kan öka radon inomhus när du duschar eller använder vattnet, särskilt från egenborrade brunnar.
 • Osynligt och luktfritt
  • Radon är osynligt och luktfritt, vilket betyder att du inte kan känna det eller se det. Det enda sättet att veta är genom mätning.
 • Risk för lungcancer
  • I Sverige orsakar radon årligen cirka 500 fall av lungcancer, vilket gör det till en allvarlig hälsorisk.
 • Åtgärder vid förhöjda halter
  • Om radonhalten är över gränsvärdet på 200 Bq/m³, måste åtgärder vidtas, som förbättrad ventilation eller tätningsarbeten.
 • När ska du mäta radon?
  • Vid husköp, efter renoveringar, var tionde år och om du misstänker att radon kan finnas i ditt hem.
 • Så gör du en radonmätning
 • Beställ radondosor från ett ackrediterat laboratorium, placera dem enligt instruktionerna, skicka tillbaka dem för analys och få resultaten inom en vecka.

Genom att förstå dessa fakta och regelbundet mäta radonhalten i ditt hem kan du skapa en tryggare och hälsosammare boendemiljö för dig och din familj. Ta det första steget mot ett säkrare hem genom att beställa din radonmätning idag!